Copyright

Veškeré fotografie, grafické soubory a texty na webu www.janzalis.com a jejich části jsou předmětem autorského práva ve smyslu Autorského zákona č. 121/2000, §11.
Nesmí být použity v jiných elektronických ani tištěných médiích bez výslovného souhlasu autora.

Autorem tohoto webu je Jan Záliš.
Autor má právo na nedotknutelnost svého díla, včetně práva udělit svolení k jakékoliv změně nebo jinému zásahu do svého díla.